තෘණ රාක්කය

  • Grass rack

    තෘණ රාක්කය

    නිෂ්පාදන පිරිවිතර: ද්‍රව්‍යය: උණුසුම් ගැල්වනයිස් කිරීම ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකිය නිෂ්පාදන ලක්ෂණ-විෂ රහිත හානිකර නොවන පාරිසරික ප්‍රතිරෝධය පහසු සහ පහසු කළමණාකරනය භාවිතයෙන් හාවාගේ පැවැත්ම අනුපාතය effectively ලදායී ලෙස වැඩි දියුණු කරයි.